The Centre of Attention homepage

the centre of attention

Om den vita kuben
by Björn Larsson

Back to other reviews

 

Back to Gemeinschaft

und Gesellschaft

 

Omskonst logo

 

The Centre of Attention: Gemeinschaft und Gesellschaft, Mejan Labs, Stockholm, 9/4 – 15/6 2008

 

1976 publicerar konstnären Brian O'Doherty tre provokativa
artiklar i Artforum. De handlar om hur konsten hamnar i en
trovärdighetskris när den i alltför hög grad anpassar sig till galleriets,
konsthallens och konstmuseets ekonomiska, sociala och estetiska
normer, och att det i sista hand är utställningsrummet i sig, ”den vita
kuben”, som verkställer denna normerande påverkan. Den vita
kuben eftersträvar samma sakrala formalism och illusion av evig
närvaro som faraonerna använde i sina gravkammare menade
O'Doherty, och argumenterade för att konstnärerna skulle avsäga sig
det transcendentala och arbeta med en mer verklighetsnära
problematik i mer vardagliga miljöer.


Och diskussionen om hur konsten och konstvärlden ska förhålla
sig till den vita kubens påstådda normering av konsten och
utestängande av omvärlden fortsätter. På Mejanlabs gör
konstnärsgruppen The Centre of Attention (Pierre Colinde och Gary
O'Dwyer) sitt bästa för att avslöja och kortsluta de underförstådda
överenskommelser mellan konstnär, curator och publik som den vita
kubens principer innebär; elkontakter, rörledningar och andra
avvikelser i väggar och golv har färgmarkerats, projektorerna är
slarvigt installerade och visar bilden rakt över ett hål i väggen,
stegar och verktyg som användes när utställningen iordningställdes
har lämnats kvar och mitt i allt detta har konstnärerna placerat ut
konstgjorda blommor och en flaska utan etikett innehållande gul
vätska (?).


Inga associationsbanor löper rakt. I sin strävan att inte
representera blir utställningen en inventering av konstvärldens
ideologiska, hantverksmässiga och transcendentala maskineri, och i
förlängningen en metabeskrivning av konsten som genre. Allt utöver
det känns som slumpens verk.


Stockholm 2008-04-30 © Björn Larsson

 

 

installation view in Omskonst

 

 

Omskonst review of Gemeinschaft und gesellschaft